Декоративни соларни LED лампи Декоративни соларни LED лампи Декоративни соларни LED лампи

Isotronic Соларни Party LED лампи „Къщички”, 10 бр.

PDFПечат
Артикул номер: 80055
product description

1. Описание на продукта

Isotronic Соларната LED лампа осигурява автоматично при стъмняване една приятна светлина на вашата градина или тераса. Благодарение на висококачествени соларни клетки ежедневно зареждането се осъществява бързо и надеждно без допълнителни разходи за електричество. Осветлението е великолепно подходящо за атрактивна декорация на градината и дома, за къмпинг или за създаване на прекрасна атмосфера при партита. За гъвкава употреба и пестене на енергия.

2.Инсталация и подръжка

Моля да внимавате непременно за това, че преди първоначална употреба акумулаторната батерия трябва напълно да се зареди за около 12 часа на слънце.

Контролирайте на редовни интервали функциите на LED соларната лампа. Ако забележите проблеми в нормалните функции, вероятно е необходимо да смените акумулаторната батерия. (вижте в т.3)

3. Смяна на батерията

1.Отворете отделението за батерията.

2. Отстранете старата акумулаторна батерия.

3. Поставете новата акумулаторна батерия тип Ni-Mh с 1,2V, 600 mA. При това внимавайте за съблюдаване на правилния поляритет. Ние препоръчваме преди поставяне на батерията напълно да я заредите с устройство за зареждане на батерии (не е налично в комплекта).

4. Затворете напълно отделението с батерията.

4. Технически данни
Захранване с напрежение: акумулаторна батерия тип Ni-Mh, 1,2 V, 600 mA(включенa).

Захранване с електричество: поликристални соларни клетки (соларен панел 2V, 80 mA)

Продължителност на светене: до 8 часа при напълно заредена батерия

Ключ: Вкл./Изкл.

Работна температура: от -5 до +50 С и < = 90 % R.H

Tемпературана съхранение: от -5 до +50 С и < = 90 % R.H

10 бр. къщички с 3 м. кабел

При ниски температури може да се достигне до по-ниска продължителност на светене. Моля съхранявайте соларната лампа при наличие на проблем в изключено състояние на топло място, тъй като в противен случай може да се стигне до непоправими повреди или цялостно разреждане на зареждаемата батерия. Преди ново пускане в работа на соларната лампа е необходимо отново батерията изцяло да се зареди. (виж т.2)

5. Внимание: Указания за батериите:

Указания за отстраняване на батериите: след излизане на батериите от употреба същите трябва да се изхвърлят в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на битови отпадъци

6. Указания за сигурност: Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителят и търговецът не поемат отговорност.

  1. - Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.

  2. - При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.

  3. - Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.

  4. - Призводителят или търговецът не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.

  5. - Във всеки случай трябва да се провери, дали уредът е подходящ за съответното място.

7. Общи указания:

  • Електроуредът и опаковката му, да се пази от достъп на деца.

  • Картонената опаковка и фолиото да се поставят на местата за събиране на отпадъци.

  • Предаването на продукта се осъществява с приложеното указание за употреба.

  • Промяната на дизайна и техническите данни без предварително предупреждение остават без възражение по смисъла на постоянното подобряване на уреда.

8. Гаранция

Гаранцията за уреда е 2 години. Гаранцията обхваща отстраняване на всички повреди възникнали от некачествени фабрични материали. Не се поемат гаранции за износващите части например за батериите или щети, причинени от неспазване на инструкциите за експлатация. Тъй като Isotronic няма влияние върху правилния и съобразен монтаж или върху експлоатацията може да приеме само гаранцията за готовото изделие и безупречното му състояние. Това важи предимно в случаите, когато с уреда са извършени промени или опити за ремонти, променен е бутонът за включване или други части или при неправилна употреба това води до увреждане на уреда.

Указания за околната среда: Важни указания за зареждаемите батерии: Батериите се намира под законови изисквания. След излизане на уреда от употреба, същия трябва да се изхвърли в местата за събиране на специални отпадъци. Не изхвърляйте уреда в местата за домакински отпадъци.

Производител:ISOTRONIC/Германия

Вносител и дистрибутор за България: Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД

Бройки в кашон: 24