Isotronic Еелектронен мобилен уред с ултразвук против птици


Описание

Високоефективен уред против птици. Мобилен с батерии.
Isotronic електронен уред за прогонване на птици излъчва ултрависок звук на интервали, като по този начин отблъсква досадните птици от дома, градината, гаража, обора или покрива.
Готов за употреба веднага след поставяне на батерии, без необходимост от включване към електрическата мрежа. Вграденият в уреда превключвател излъчва  звук на всеки 30 секунди и не позволява на птиците да привикнат със звука. Поради мобилността си и липсата на кабели уреда може да бъде използван на всички желани от вас места. Просто го поставяте и включате.

Технически данни
Батерии:                    6 x ААА микро батерии   
Ефективен обхват:    около 40 m²  
Честота:                    12-24 kHz
Сила за звука:            78 dB
Издръжливост на батериите:    12 месеца
Интервали за включване и изключване: 5 сек. включен; 25 сек. изключен
Бутон за включване: включване/ изключване.
LED контролна лампа: свети при включено положение.