Isotronic Електронен мобилен уред с ултразвук против птици


Описание

Електронен уред против птици . С батерии, мобилен и високоефективен.

Isotronic уред за прогонване на птици излъчва ултрависок звук на интервали, като по този начин отблъсква досадните птици от дома, градината, гаража, обора, покрива или лодката.
Готов за употреба веднага след поставяне на батериите, без необходимост от включване към електрическата мрежа. Вградения в уреда превключвател на звука на всеки 30 секунди не позволява на птиците да привикнат със звука. Мобилността на уреда позволява да бъде използван на всички желани от вас места. Просто го поставяте и включвате.

Технически данни
Батерии:                  4 x С BABY (не са включени в комплекта)   
Ефективен обхват:  радиус около10 м.  
Честота:                   23-50 kHz
Сила за звука:          75 dB
Издръжливост на батериите:  12 месеца
Интервали за включване и изключване: 5 сек. включен; 25 сек. изключен
Бутон за включване: включване/ изключване
LED контролна лампа: свети при включено положение.