Isotronic Уред с ултразвук против комари и бълхи, за 30 кв.м

Isotronic уред с ултразвук против комари и бълхи, за 30 кв.м


Описание

Isotronic уред с ултразвук против комари и бълхи, за 30 кв.м и радиус от 6 м за открити площи

 Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате  уреда. Използвайте уреда с ултразвук в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.
1.Описание на продукта
Иновативният  и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против комари и бълхи.
С това устройство Вие получавате  един модерен уред за прогонване на комари и бълхи. Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000 Hz. Този специален интервал в тоновете дава възможност за защита на  закрити  площи от 30 кв.м, а  при открити площи защитава територия в радиус от 6 м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията. Като територии за защита с уреда се явяват градини, ниви, лозя, тавански помещения, открити сгради, лодки и други  помещения където пребивават нежеланите  насекоми. Уредът е особено подходящ за хора обичащи туризъм, лов, риболов, каране на лодки, велосипеди и използващи къмпинг. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа. Интегрираното LED осветление Ви помага по-добре да работите с уреда в много от ситуациите.

За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии.  Просто го поставете там където желаете и го включете.
Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия. Уредът излъчва високочестотни тонове на интервали.  Тези тонове отблъскват насекомите. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение- пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в положение за работа.
Технически данни: 
Захранване: 2 х ААА Micro батерии (не са налични с уреда)
Област на действие: около 30 кв.м за затворени помещения и около 6 м в радиус на открити площи
Честота: 7000 Hz +- 10 %.
Контрол на звука: на степени
Принадлежности: LED интегрирано фенерче с превключвател ON/OFF.
Смяна на батериите:
1.    Свалете капака на уреда.
2.    Остранете старите батерии.
3.    Поставете новите батерии, с параметри Micro (AAA). Внимавайте при това за правилния поляритет, който е показан в основата на кутията на батериите.
4.    Поставете обратно капака на уреда.
Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради  подобрения в уреда.
Указания за сигурност
 Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.
•    Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
•    При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
•    Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
•    Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.
•    Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.
Общи указания: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.
Указания за опазване на околната среда:  след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.