Isotronic соларен уред с ултразвук против кучета и комари, 30 кв. (ком)+8 м.(куче) Isotronic соларен уред с ултразвук против кучета и комари, 30 кв. (ком)+8 м.(куче)

Isotronic Соларен уред с ултразвук против кучета и комари, 30 кв. (ком)+8 м.(куче)

Isotronic соларен уред с ултразвук против кучета и комари, 30 кв. (ком)+8 м.(куче)


Описание

Ръководство за употреба на Isotronic соларен уред с ултразук против кучета, котки, комари и бълхи

Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате соларния уред. Използвайте соларния уред с ултразвук в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.
1.Описание на продукта
Иновативният соларен и мобилен уред действа силно ефективно против кучета и котки или против комари и бълхи.
Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000- 25000 Hz. Този специален интервал в тоновете дава възможност за защита на  закрити  площи от 30 кв.м, а  при открити площи защитава територия в радиус от 6 м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията. Като територии за защита с уреда се явяват градини, ниви, лозя, тавански помещения, открити сгради, лодки и други и други помещения където пребивават нежеланите животни и насекоми. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа. Един специален бутон произвежда високо ефективен сигнал  за защита от приближаващите се кучета. Интегрираното LED осветление Ви помага по-добре да работите с уреда в много от ситуациите. За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии.  Просто го поставете там където желаете и го включете.
Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия. Уредът излъчва високочестотни тонове на интервали.  Тези тонове отблъскват животните и насекомите. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение- пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в полoжение за работа. Затова не трябва да се смущавате.
Технически данни: 
Захранване: 1 х АА Mignon 850 mAh зареждащ се акумулатор (наличен с уреда)
Зареждане: от соларни клетки в продължение на 24 часа.
Област на действие: около 30 кв.м за затворени помещения и около 6 м в радиус на открити площи
Честота: 7 kHz (за комари и бълхи) и 25 kHz ( за кучета и котки) +- 10 %., максимум 85 dB.
Принадлежности: LED интегрирано фенерче, карабинер, връзка.
Отблъскваща функция: Ръчно активиране на 25 kHz (против кучета и котки) + звуково налягане 110 dB.
Смяна на акумулатора:
1.    Развийте винтовете и свалете капака на уреда.
2.    Остранете стария акумулатор от държача.
3.    Поставете новия акумумулатор, с параметри Mignon (AA тип- Ni-MH с 1,2 V и 850 mA. Внимавайте при това за правилния поляритет, които е показан в основата на акумулаторния държач/поставка.
4.    Поставете обратно капака на уреда.
Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради  подобрения в уреда.
Указания за сигурност
 Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.
•    Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
•    При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
•    Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
•    Производителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.
•    Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.
Общи указания: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.
Указания за опазване на околната среда:  след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.