Isotronic Уред с ултразвук против мишки, плъхове, мухи и комари, за 30 кв.м

Isotronic уред с ултразвук против мишки, плъхове, мухи и комари, за 30 кв.м


Описание

Isotronic уред с ултразвук против мишки, плъхове, мухи и комари, за 30 кв.м

Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате  уреда. Използвайте уред с ултразвук в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.
1.Описание на продукта
Иновативният  и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против мишки, плъхове, мухи и комари.
С това устройство Вие получавате  един модерен уред за прогонване на мишки, плъхове, мухи и комари. Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000-23000 Hz. Този специален интервал в тоновете дава възможност за защита на    площи от 30 кв.м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията след няколко дни. Като територии за защита с уреда се явяват открити сгради, лодки и други  помещения където пребивават нежеланите  гризачи и насекоми. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа.

За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии.  Просто го поставете там където желаете и го включете.
Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия. Уредът излъчва високочестотни тонове на интервали.  Тези тонове отблъскват гризачите и насекомите. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение - пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в полoжение за работа.
Уредът не използва химически продукти и с това не замърсява околната среда. Лесно проникващите хапeщи комари и мухи се привличат от излъчващата се от уреда ултравиолетова светлина. По този начин инсектите попадат на решетка под която се намират електроди, които ги унищожават без това да е опасно за хората.
Въвеждане в експолатация:
1.    Препоръчва се уреда да се поставя на 1,5 до 3 м височина от пода. LED светлината привлича насекомите. Не поставяйте уреда в близост до други източници на светлина. За препръчване е уреда да се поставя в тъмната част от защитаваното помещение. Поставете уреда на разстояние от хора и хранителни продукти, за да имат насекомите възможност да попаднат по-лесно на уреда. По възможност затворете вратите и прозорците на помещението.
2.    Не окачвайте уреда пред отворени прозорци или врати, тъй като тогава летящите насекоми трудно ще попаднат на решетката с електродите.
Технически данни: 
Захранване: 3 х ААА Micro 850 mA зареждащ се акумулатор ( наличен с уреда)
Работа с USB: с наличен USB кабел
Захранване с USB: посредством  USB кабел в продължение на 12 часа. Налице е защита от презареждане.
Област на действие: около 30 кв.м
Честота: 7-23 kHz +- 10 %, max 65 dB.
Показание при зареждане: LED показание  при зареждане. При зареждане светлината е на интервали, а при достигане до пълно зареждане светлината е непрекъсната.
UV LED: продължителност на светене до 20 000 часа.
Високо напрежение: 600 V (под решетката)
Превключвател на степени:  с превключвател ON/OFF за високо напрежение+ ултравиолетова светлина (за комари, плодови мушици и бълхи) и с друг превключвател ON/OFF за излъчване на ултразвук (за гризачите)
Уредът е снабден с технология Schwell-Frequenz-Technologie (SFT), която не позволява на гризачите да привикват със звука.

Смяна на акумулатора:
1.    Развийте винтовете и свалете капака на уреда.
2.    Остранете стария акумулатор.
3.    Поставете новия акумулатор , с параметри Micro (AAA) и тип Ni-MH с 1,2 V и 850 mA. Внимавайте при това за правилния поляритет, който е показан в основата на кутията.
4.    Поставете обратно капака на уреда (силно притиснете) и завийте винтовете.
Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради  подобрения в уреда.
Указания за сигурност
 Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.
•    Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
•    При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
•    Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
•    Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.
•    Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.
Внимание: уредът да не се използва в плевни, обори и подобни места поради опасност от пожар.
Внимание: уредът разполага с високо напрежение.
Гаранция: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.
Указания за опазване на околната среда:  след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.